Heb je andere
vragen over plasmadonatie?

Bekijk onze FAQ of bel ons op
het gratis nummer 0800/92 245

Wie kan plasma geven? 

Que dois-je prévoir avant de donner ?

 • Is plasmadonatie veilig ?

  Verschillende maatregelen zorgen voor een maximale veiligheid van de donatie voor zowel de donor als de ontvanger: 

  -       De donatie gebeurt belangeloos en vrijwillig; 

  -       De donors worden medisch onderzocht om na te gaan of ze mogen doneren of niet; 

  -       Voor elke donatie gebruiken we steriel materiaal (zak en naald) voor eenmalig gebruik. Elk risico op besmetting wordt dus uitgesloten. 

  -       Elke donatie wordt aan biologische analyses onderworpen; 

  -       Het plasma uit de gift wordt behandeld om de eventuele aanwezigheid van virussen of bacteriën te verminderen; 

  -       Aan de donor wordt gevraagd na de donatie contact met ons op te nemen mocht hij/zij toch een risico vermoeden bij de transfusie van zijn/haar bloed. De donatie wordt in dat geval vernietigd. Bel naar het nummer 078 051 053 als je twijfelt of als je denkt dat er toch een risico bestaat. 

  Daarnaast is er een kwaliteitssysteem in werking om alle procedures m.b.t. de activiteiten van de "Service du Sang" te beheren. 

 • Waarom moet je elke keer een medische vragenlijst invullen ?

  Aan de hand van de vragenlijst en het vertrouwelijke medische onderhoud kunnen we beoordelen of de gezondheidstoestand van de donor hem/haar in staat stelt plasma te doneren of niet. Dat is zowel in het belang van de donor zelf als in dat van de ontvanger. Daarom bevat de vragenlijst ook vragen over eventuele ziektes, een operatie, reizen, mogelijk risicogedrag enz. 

  Om een veilige transfusie voor de donor te garanderen, maar ook voor de patiënten die de producten uit de donatie ontvangen, moet je op al deze vragen correct, nauwkeurig en eerlijk antwoorden. 

Wanneer kan ik plasma doneren ?

Wat algemene informatie

 • Waarvoor wordt plasma gebruikt ?

  Van al het door de "Service du Sang" verzamelde plasma wordt 10% na een passende behandeling als zodanig getransfuseerd. De resterende 90% zal worden verkocht aan een farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen maakt op basis van de eiwitten die het plasma bevat. Deze geneesmiddelen kunnen alleen uit menselijk plasma worden gemaakt en zijn essentieel voor de overleving en het welzijn van veel patiënten. 

  In zijn natuurlijke vorm of in de vorm van geneesmiddelen wordt plasma gebruikt voor de behandeling van een groot aantal ziekten. 

  Immunoglobulinen 

  o Primaire immuundeficiënties (aanwezig bij patiënten vanaf de geboorte) : 
  Gebrek aan of afwezigheid van afweerstoffen maakt patiënten extreem vatbaar voor allerlei soorten infecties: herhaalde oorontstekingen, longontsteking en sinusitis, bloed- en huidinfecties, ernstige of zelfs fatale orgaanbeschadigingen ... 

  o Secundaire immuundeficiënties (ontstaan tijdens het leven) : 
  Disfunctie van het immuunsysteem door externe factoren (virussen, chemotherapie...) of auto-immuunziekten. 

  Stollingsfactoren : stollingsstoornissen (hemofilie...) 

  Albumine : bloedingen, brandwonden, chirurgische operaties ... 

  Deze lijst is natuurlijk niet exhaustief. Naast bovenstaande voorbeelden worden plasma en zijn derivaten gebruikt voor de behandeling van vele andere ziekten. 

 • Waarom worden donoren steeds vaker gevraagd plasma te doneren ?

  De behoefte aan plasma neemt voortdurend toe. Elke dag moeten nieuwe patiënten beginnen met een behandeling die onder andere een immunoglobuline-injectie vereist.  
  Voor de productie van de benodigde geneesmiddelen is België, evenals geheel Europa, in hoge mate afhankelijk van plasma uit Amerika. Met het oog op de autonomie en de bevoorradingszekerheid heeft de regering besloten dat België tegen 2025 voor minstens 50% in zijn plasmabehoefte moet voorzien. 

  Om deze doelstellingen te bereiken is het onder meer noodzakelijk dat de verschillende Belgische transfusieorganisaties de hoeveelheid ingezameld plasma aanzienlijk verhogen. 

 • Is het waar dat een deel van het plasma wordt verkocht aan een derde bedrijf ?

  Ja, want voor de doeltreffende behandeling van een groot aantal ernstige aandoeningen is plasma momenteel de enige beschikbare bron waaruit bepaalde essentiële geneesmiddelen vervaardigd kunnen worden. Het gaat onder meer om antilichamen (immunoglobulinen) en bepaalde stollingsfactoren. 

  Daarom wordt een deel van het afgenomen plasma tegen een gereglementeerde en door de Staat vastgelegde prijs aan een farmaceutisch bedrijf verkocht. 

  Het specifieke productieproces van deze medicijnen vereist de expertise en infrastructuur van de farmaceutische industrie, iets waar het Belgische Rode Kruis zelf niet over beschikt. 

  Net als bij de bloedgiften is het enige doel ook hier levens te redden. 

Waarom is het belangrijk om te geven ?

 • Waarom wordt het doneren van plasma niet betaald ?

  In België, net als in andere landen in de wereld, is besloten dat het doneren van bloed, plasma en bloedplaatjes niet betaald wordt. Dit is voornamelijk om redenen van transfusieveiligheid, zowel voor de donor als voor de ontvanger. Een donor kan in de verleiding komen te liegen over zijn of haar gezondheidstoestand om bloed te kunnen geven en dus betaald te krijgen. Een gedrag dat een risico vormt voor de gezondheid van de ontvanger, maar ook voor zijn eigen gezondheid.