Over ons

Onze missie

Via plasmadonatie willen we naar zelfvoorziening in de bevoorrading, omdat het leven van veel patiënten ervan afhangt.
Tegen 2025 moeten we 5.000 nieuwe donoren werven om in de groeiende behoefte te voorzien. 

Waarom moet de SFS
plasmadonaties doen toenemen?

Voor de doeltreffende behandeling van vele ernstige ziekten is plasma momenteel de enige beschikbare bron voor de vervaardiging van bepaalde essentiële geneesmiddelen. Deze omvatten immunoglobulinen en bepaalde stollingsfactoren. 
 
Net als bij de bloedgiften is het enige doel ook hier levens te redden. 

WAT STAAT ER OP HET SPEL ? 

Naast de voorraden bloed en bloedplaatjes die op peil moeten worden gehouden, wordt de behoefte aan plasma steeds groter. Het werven en behouden van nieuwe plasmadonoren is essentieel om de doelstellingen te halen die het federale ministerie van Volksgezondheid sinds 2018 heeft vastgesteld. Om dit te bereiken moeten we iedereen mobiliseren. 
 
De behoefte aan plasma neemt toe en om in deze behoefte te voorzien heeft de SFS zich als doel gesteld de komende drie jaar 5000 nieuwe donoren te werven. 

WAAR WORDT HET PLASMA VERWERKT ? 

De informatie dat een deel van het verzamelde plasma wordt verkocht aan een farmaceutisch bedrijf is juist. 
In tegenstelling tot de productie van bloedderivaten, vereist het specifieke productieproces van deze medicijnen de expertise en infrastructuur van de farmaceutische industrie, iets waar het Belgische Rode Kruis zelf niet over beschikt. 
 
Sinds 2018 moet de SFS, volgens de voorwaarden die het ministerie van Volksgezondheid in een kadercontract heeft vastgesteld, elk jaar meer plasma leveren aan een bedrijf voor fractionering, omdat de SFS niet is uitgerust voor dit type operatie. 

WAT IS FRACTIONERING ? 

Fractionering is het proces waarbij bepaalde moleculen uit plasma worden gehaald en in een stabiele vorm worden verpakt om er geneesmiddelen van te maken voor tal van therapeutische behandelingen. Er is geen synthetisch alternatief. Enkel menselijk plasma bevat deze waardevolle eiwitten. 

WAAROM DIT CONTRACT ? 

De externe afhankelijkheid op energiegebied en de huidige conflicten tonen aan hoe afhankelijk de voorziening van elk land is van een wereldwijde situatie. Hetzelfde geldt voor de voorziening van plasma, die nog steeds te afhankelijk is van internationale leveringen. 
 
Om een stabiel aanbod te garanderen, moeten we naar zelfvoorziening streven, aangezien het leven van veel patiënten ervan afhangt. 

HOE KUNNEN WE DIT DOEL BEREIKEN ? 

De enige manier is plasmadonatie door plasmaferese. In één plasmadonatie kan de donor 650 ml geven tegen 230 ml die uit een bloedzak wordt gehaald, hetzij 3 keer zoveel. 
Daarnaast kan een donor ook plasma geven tussen de bloeddonaties door, dat is dus om de twee weken. 
 
Om dit te bereiken moeten we het aantal nieuwe plasmadonoren verhogen, maar ook het aantal donaties per donor door middel van donorwerving en -behoud! 

WAT STAAT ER OP HET SPEL VOOR DEGENEN DIE HET NODIG HEBBEN ? 

Veel belangrijke gezondheidsproblemen vereisen een behandeling met van plasma afgeleide producten (chronische, zeldzame, invaliderende ziekten die verband houden met een immuniteitsstoornis of -tekort) en elk jaar worden nieuwe therapeutische toepassingen ontdekt. 
 
Om bijvoorbeeld een patiënt met een immuundeficiëntie een min of meer normaal leven te laten leiden, zijn jaarlijks niet minder dan 130 plasmadonaties nodig ... Een behandeling die hij levenslang zal moeten krijgen. 
 
Voor deze patiënten met een aanzienlijk gebrek aan afweer is plasma de enige mogelijkheid om een (bijna) normaal leven te leiden. 
 
Plasma is kostbaar. Laten we niet wachten om erover te praten en te handelen.